Hoang Bus Logo

Tại sao nên sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng của Xe đò Hoàng?

Chi phí hợp lý

Theo dõi kiện hàng

Dịch vụ nhanh chóng

An tâm tuyệt đối

Lệ Phí Của Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng:

San Jose  

  Westminster

1lbs – 10lbs = $5 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $10 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $10 21lbs – 30lbs = $15 31lbs – 40lbs = $20

Arizona  

  Westminster

1lbs – 10lbs = $5 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $10 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $10 21lbs – 30lbs = $15 31lbs – 40lbs = $20

Sacramento  

  San Jose

1lbs – 10lbs = $10 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $20 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $20 21lbs – 30lbs = $30 31lbs – 40lbs = $40

San Jose  

  Arizona

1lbs – 10lbs = $10 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $20 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $20 21lbs – 30lbs = $30 31lbs – 40lbs = $40

Sacramento  

  Arizona

1lbs – 10lbs = $15 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $30 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $30 21lbs – 30lbs = $45 31lbs – 40lbs = $60
1lbs – 10lbs = $5 (< 58×83 in) 1lbs – 10lbs = $10 (trong hộp) 11lbs – 20lbs = $10 21lbs – 30lbs = $15 31lbs – 40lbs = $20

Lệ phí tính thêm: Đối với vận chuyển hàng hóa quá cỡ sẽ có cách tính cước phí khác so với những loại hàng hóa thông thường. Vì vậy, phí vận chuyển hàng hóa quá cỡ sẽ được tính trực tiếp tại bến.

Quy Định Của Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng

Để đảm bảo sự an toàn cho các hàng hóa vận chuyển và an toàn cho sự di chuyển của tất cả hành khách trên xe buýt, quý khách hàng của dịch vụ vận chuyển hàng hóa vui lòng đọc kỹ các quy định liên quan đến hàng hóa cần vận chuyển bên dưới đây

Điều Lệ Vận Chuyển Hàng

Chúng tôi SẼ KHÔNG vận chuyển bất kỳ hàng hóa nào có thể gây thương tích cho nhân viên làm việc, hoặc gây thiệt hại đến hành lý và các hàng hóa khác.

Những gói hàng, thùng hàng có chứa chất nổ, vũ khí, hoặc tất cả các vật liệu độc hại khác (nguy hiểm) SẼ KHÔNG được chấp nhận vận chuyển.

Chúng tôi SẼ KHÔNG vận chuyển bất kỳ hành hóa, vật dụng nào mang tính trái pháp luật.

Trong trường hợp hàng hoá vận chuyển bị lạc mất, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường trên giá trị thực tế của hàng hóa và sự bồi thường này sẽ không vượt quá một trăm đô la Mỹ ($100).

Kiểm tra: Xe đò Hoàng giữ quyền yêu cầu khách hàng mở những hàng hóa vận chuyển để tiến hành kiểm tra lô hàng (khi cần thiết) và giữ quyền từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển đối với những hàng hóa mà chúng tôi thấy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn cho các hành khách trên xe.

Logo

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Thỏa thuận người dùng

Sự riêng tư

Trợ giúp

Blog

Vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn chung

Copyright © 1998 – 2023 thuộc Xedohoang.com. Đã đăng ký Bản quyền